Stichting Red een Dier heeft een Anbi status.

De belastingdienst heeft Stichting Red Een Dier de ANBI status toegewezen.
ANBI – Algemeen Nut Beogende Instellingen. De Belastingdienst heeft Stichting Red Een Dier aangewezen als ANBI. (Algemeen Nut Beogende Instellingen) Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschap, legaat of (mede)erfgenaam

Nalatenschap, legaat of (mede)erfgenaam

Naast de mogelijkheid om tijdens het leven schenkingen te doen, kunt u Stichting Red Een Dier een bepaald bedrag legateren of tot (mede) erfgenaam benoemen.
In uw testament kunt u een bepaald bedrag vermaken door middel van een legaat. Door de bepaling dat u een bedrag ‘vrij van schulden of rechten’ legateert aan Stichting Red Een Dier, komt het zo volledig mogelijk ten goede aan de dieren. Het is ook mogelijk om Stichting Red Een Dier tot (mede) erfgenaam te benoemen. Door een bepaalde verdeelsleutel in uw testament op te nemen, kan een deel van het door u nagelaten vermogen aan de dieren ten goede komen. Uw eigen notaris kan omtrent een erfenis of legaat een persoonlijk advies uitbrengen.