DOELSTELLING EN MISSIE

De doelstelling en missie, die notarieel vastgelegd zijn, luiden als volgt. Het financieel ondersteunen van noodlijdende dierenasielen. Onze missie is om deze financiële steun wereldwijd aan dierenasielen aan te bieden.

MOTIVATIE

Onze keuze voor het ondersteunen van dierenasielen over de hele wereld, stoelt op de overtuiging dat we mensen, daar waar nodig, financieel willen ondersteunen, zodat ze het goede, levensreddende werk voor dieren wereldwijd voort kunnen zetten.

AANPAK, ACTIVITEITEN EN WERKZAAMHEDEN

De aanpak, activiteiten en werkzaamheden zijn gebaseerd op de doelstelling en wijze van het werven van gelden. Zoals notarieel vastgelegd tracht de stichting de doelstelling te bereiken door onderstaande aanpak, activiteiten en werving van gelden:

•    Collecteren, het werven van fondsen, het organiseren van benefietmiddagen en avonden en het benaderen van bedrijven;

•    Alle andere wettige middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;

•    Het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.