Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

RED EEN DIER kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van onze stichting en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de stichting verstrekt. Stichting RED EEN DIER kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

    Uw voor- en achternaam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres
    Uw IP-adres
    Uw Postcode
    Uw Woonplaats
    Uw Rekeningnummer

WAAROM STICHTING RED EEN DIER GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Red Een Dier verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan de stichting uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht dienstverlening.

HOE LANG DE STICHTING GEGEVENS BEWAART

De stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Stichting Red Een Dier verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
NIEUWSBRIEF

Stichting Red Een Dier kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

    Uw e-mailadres
    Uw IP-adres

Stichting Red Een Dier gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

Uw persoonlijke informatie wordt niet doorgespeeld aan derden.

Wij gebruiken uw e-mailadres slechts om contact met u te onderhouden.

Als u geen nieuwsbrief van ons wilt ontvangen, kunt u zich eenvoudig onderaan iedere nieuwsbrief uitschrijven.
SOCIAL MEDIA

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook instagram, en Google + opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter, Facebook, instagram en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@redeendier.nu Stichting Red Een Dier zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN

Stichting Red Een Dier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Red Een Dier maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Red Een Dier verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met onze stichting op via info@redeendier.nu / www.redeendier.nu website.

Stichting Red Een Dier

Vestigingsadres: Den Haag
t.a.v.  C.K. Harland-Noort
E-mail: info@redeendier.nu
IBAN:NL32 ABNA 0556 778 626
KvK :67421938